ວິທີການຊົງກາເຟໃນແບບຂອງທ່ານ?

ວິທີການຊົງກາເຟໃນແບບຂອງທ່ານ?

ຄວາມສົດຂອງເມັດກາເຟ. ໄປໄດ້ທຸກທີ່ກັບກາເຟສຳເລັດຮູບ Starbucks VIA® ເພີດເພີນກັບກາເຟຂອງພວກເຮົາໄດ້ຫຼາກຫຼາຍວິທີ, ການຊົງແບບໃດຄືແບບທີ່ທ່ານມັກ?

ກາເຟສຳເລັດຮູບ Starbucks VIA® ແລະ ກາເຟ Microground

ກາເຟພ້ອມຊົງ Starbucks VIA® ຜ່ານການຂົ້ວຢ່າງຊຳນິຊຳນານ, ໃຫ້ລົດຊາດດີທີ່ເປັນເອກະລັກໃນທັນທີ

ເມັດກາເຟ

ຜ່ານການບັນຈຸຢ່າງຊ່ຽວຊານ ເຮັດໃຫ້ເມັດກາເຟສົດໃໝ່ຄືກັບມື້ທີ່ຫາກໍ່ຜ່ານການຂົ້ວໃໝ່ໆ

Scroll To Top