ເມນູອາຫານ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະແວ່ກິນອາຫານວ່າງ ຫຼື ເຂົ້າສວາຍ ພວກເຮົາກໍກຽມພ້ອມສຳລັບທ່ານ.

ທ່ານເຄີຍບອກກັບພວກເຮົາວ່າ ແມ່ນຫຍັງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ - ສິ່ງນັ້ນແມ່ນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີລົດຊາດທີ່ດີຈາກທຳມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ໃຊ້ ໄຂມັນທຣານຊ໌ (trans fat oil), ສານປຸງແຕ່ງອາຫານ, ສີຍ້ອມທຽມ ແລະ ສານໃຫ້ຄວາມຫວານຟຣຸກໂຕສ ໃນການເຮັດອາຫານທຸກຢ່າງຂອງພວກເຮົາ. ອາຫານທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ກິນຢ່າງເພີດເພີນນັ້ນ ຈະເປັນອາຫານທີ່ດີ ແລະ ມີລົດຊາດແຊບທີ່ສຸດ ຈາກສ່ວນປະສົມທີ່ມີຄຸນະພາບດີຈາກທຳມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາຫານຂອງເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ມີລົດຊາດທີ່ດີກວ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີປະໂຫຍດກວ່າອີກດ້ວຍ.

ເມນູອາຫານ
Scroll To Top