ການຊົງກາເຟແບບ Coffee Brewer

ການຊົງກາເຟແບບ Drip Coffee ເປັນວິທີທີ່ສະດວກໃນການຊົງກາເຟໃຫ້ແຊບ ທ່ານສາມາດຊົງກາເຟຊັ້ນຍອດ ໂດຍການໃຊ້ກາເຟທີ່ບົດຢ່າງຫມາະສົມ ແລະ ນ້ຳທີ່ສະອາດ.

ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ

play-icon

1. 

ເລືອກການບົດທີ່ເໝາະສົມ

ສຳລັບແນວກອງກາເຟແບບຊົງກົ້ນແບນ ຈະໃຊ້ກາເຟບົດຫຍາບທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືເກືອທະເລ. ສ່ວນແບບແນວກອງຊົງຈວຍ ຈະໃຊ້ກາເຟບົດທີ່ມີຂະຫນາດຄ້າຍຄືນ້ຳຕານຊາຍ

2. 

ຕວງ

ໃຊ້ກາເຟທີ່ບົດໃຫມ່ 2ບ່ວງແກງ ຕໍ່ ນ້ຳ 6ອອນ

3. 

ຊົງແລ້ວເພີດເພີນໄປກັບກາເຟ

ເຄັດລັບ: ກາເຟທີ່ຊົງໃໝ່ ຈະໃຫ້ລົດຊາດທີ່ສົດສະເຫມີ, ທ່ານຈຶ່ງສາມາດເພີດເພີນກັບກາເຟຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທີ່. ການເອົາກາເຟມາອຸ່ນຄືນຈະເຮັດໃຫ້ກາເຟເສຍລົດຊາດ.

Scroll To Top